1. Öppna "Inställningar"

2. Välj "epost+konton"

wp ss 20140808 0001


3. Välj "Lägg till ett konto"

wp ss 20140808 0002


4. Välj "Exchange", eller om det inte finns så "Outlook (Outlook.com, Exchange, Office 365)"

wp ss 20140808 0003


5. Fyll i ditt användarnamn till Lärkan+ följt av @larkan.skolkalender.fi i E-postadress-fältet. Lösenord är samma som till Lärkan+. Välj "logga in" för att skapa kontot.

wp ss 20140808 0004


6. Välj kontot i kontovyn. Se till att "Kalender" under "Innehåll att synka" är ikryssat. De andra valen ska vara tomma. "Hämta e-post från" kan väljas till "när som helst" för att synkronisera händelser längre bakåt i tiden. "Hämta nytt innehåll" kan ändras till t.ex. "var 15:e minut" för att spara batteri.

wp ss 20140815 0002