Mer info om skolan i Lärkan+

För 53* år sedan utexaminerades den första studentklassen från skolbyggnaden i Södra Haga. Tidigare låg skolan i Helsingfors centrum.

 

larkan nedrakning rund 53

 

Följande >

*) Märk, att dessa faktakorn skrevs vid årsskiftet 2016–17. Somliga siffror är i år lite annorlunda.