1. Ladda först ner Microsoft Exchange från Jolla Store

2. Gå till "Settings"

3. Välj "Accounts"

4. Öppna Microsoft Exchange (add account).

5. Fyll i

- "Email" (som ska vara användarnamn@larkan.skolkalender.fi)

(Användarnamnet är samma som till skolans nätverk för studerande).

- "Username" (som ska vara bara användarnamnet)

- "Password" (som är samma som du skrev in då du aktiverade kontot)

- "Server domain" (larkan.skolkalender.fi)

- "Server address" (larkan.skolkalender.fi)

- "Secure connection" ska vara på

6. Tryck på Accept untrusted certificates, ifall det dyker upp 

 

Installationen är färdig och du kan använda kalendern med Jollas egen kalenderapp.