1. Öppna "Inställningar"

2. Välj "Lägg till konto" under "Konton" till vänster och välj "Företag" (eller på vissa telefoner "Microsoft Exchange")

Screenshot 2014 08 08 14 54 30


3. Fyll i ditt användarnamn till Lärkan+ följt av @larkan.skolkalender.fi i E-postadress-fältet. Lösenord är samma som till Lärkan+.

Screenshot 2014 08 08 14 55 02


4. Välj "Nästa" och se till att "Synkronisera kalendern från det här kontot" är valt. De andra valen får lämna tomma. Dagar för synkronisering kan väljas till "Alla" för att synkronisera händelser längre bakåt i tiden än en vecka. "Intervall för e-postkontroll" kan ändras till t.ex. "Var 15:e minut" för att spara batteri.

Screenshot 2014 08 15 08 58 05


5. Välj "Nästa" och ge en beskrivning för kontot. Välj "Nästa" igen.

Screenshot 2014 08 08 14 35 03